Hizmet Sözleşmesi


MADDE 1: TARAFLAR

1.1: HİZMET SAĞLAYICISI: Bundan sonra JESTNET olarak anılacaktır.

Ünvan : Jestnet İnternet Bilişim Telekomünikasyon Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres : Feritpaşa Mh. Kerkük Cd. Bulut Sit. No:3/B Selçuklu/KONYA
Telefon : 0332 220 00 28
E-Posta : bilgi@konyahosting.com
İnternet Sitesi : www.konyahosting.com

1.2: MÜŞTERİ
JESTNET'e ait www.konyahosting.com adresinde bulunan hizmetleri web sitesi üzerinden müşteri kaydı oluşturarak hizmetleri sipariş eden, gerçek ve tüzel kişilerdir. Bundan sonra MÜŞTERİ veya KULLANICI olarak anılacaktır.


MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, KULLANIM SÖZLEŞMESİ ile beraber MÜŞTERİ'nin JESTNET'e ait www.konyahosting.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vereceği sözleşmede ve/veya internet sitesinde bahsi geçen nitelikleri haiz satış fiyatı MÜŞTERİ tarafından internet sitesinde görünen ve MÜŞTERİ tarafından sipariş edilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkında kanun ve mesafeli satış sözleşmeleri uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerinin saplanmasıdır. MÜŞTERİ satışa konu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ ile benzeri satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.konyahosting.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme, KULLANIM SÖZLEŞMESİ ve fatura işbu sözleşenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda MÜŞTERİ bu sözleşmenin ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.


MADDE 3: HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Hizmet, JESTNET'e ait veri merkezi tesisinde JESTNET'e ait sunucu bilgisayarlar üzerinden verilmekte olup MÜŞTERİ bu sunucu bilgisayarların içerisinde yer alan sınırları belitilmiş bir kaynağı internet üzerinden kullanır. Hizmete ek SSL Sertifikası, Alan Adı kaydı, yazılım kiralama gibi alınan hizmetler JESTNET'e ait hizmetler olmayıp, sadece bu hizmetlerde JESTNET aracılık hizmeti yapmaktadır. Hizmetin kullanımına ilişkin bilgilerin, erişim şifrelerinin, kontrol panellerinin tamamı MÜŞTERİ'ye teslimatı www.konyahosting.com internet sitesinde MÜŞTERİ tarafından oluşturulan hesaba ilişkili e-posta adresine gönderilir. Çalışır bir E-posta adresi sağlamak müşteri sorumluluğundadır.


MADDE 4: JESTNET'in SORUMLULUKLARI

4.1: JESTNET, müşterilerinin talebi üzerine web sitesi üzerinden sipariş edilen hizmetlerin ödemesi peşin olarak yapıldıysa hizmeti sağlayacaktır.

4.2: JESTNET, siparişin kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra , müşteri siparişi detaylarda bulunan hizmetlere ilişkin tüm bilgileri, şifreleri, kontrol panellerini müşteriye e-posta yolu ile iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluluğu müşteriye ait olup bu konulardan doğacak zarar ve ziyan da müşteri sorumluluğundadır.

4.3: JESTNET, vermiş olduğu hizmetin sınırları çerçevesinde müşterilerinin teknik sorunlarını www.konyahosting.com internet sitesi üzerinden yazılı olarak JESTNET'e iletecek olup, cevabı da yazılı olarak alacaktır. Teknik desteğin kapsamı sadece verilen hizmetle sınırlıdır. Bu konudaki sınırları KULLANIM SÖZLEŞMESİ belirler.

4.4: JESTNET, süreklilik garantisi (Uptime); mücbir sebeplerden, internet omurgasını oluşturan firmalardan, sunucu arızalarından, Türk Telekom veya müşteri hatalarından kaynaklanan arızalar ve bakım çalışmaları dışında bir yıl boyunca %99.8 oranında çalışır ve erişilebilir olacağını taahhüt eder.


MADDE 5: MÜŞTERİ'nin SORUMLULUKLARI

5.1: MÜŞTERİ, www.konyahosting.com internet sitesinden elektronik ortamdan müşteri kaydı oluşturduktan sonra web sitesi üzerinde yer alan hizmetleri sipariş ederek ödeme sonrası talebini isteyebilir.

5.2: MÜŞTERİ, satın almak istediği hizmetin ödemesini peşin olarak yapar. Ödemeler hizmetin niteliğine göre Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık, Yıllık, 2,3,4,5 Yıllık olarak MÜŞTERİ talebi üzerine faturalandırılır. Hizmetin açıldığı gün yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödemde de son ödeme tarihi olarak geçerlidir.

5.3: MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti www.konyahosting.com internet sitesinde yer alan KULLANIM SÖZLEŞMESİ'e uygun şekilde kullanacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

5.4: MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin yönetimi için gerekli şifreleri JESTNET'den almakta, hizmeti kendisi yönetmekte ve dolayısıyla güvenliğini kendisi sağlamakla yükümlüdür. Aynı şekilde verilerin yedeklenmesi, saklanması müşteri sorumluluğundadır. Müşterilere ait verilerle ilgili hayal edilebilecek hiçbir sebeple JESTNET sorumlu tutulamaz.

5.5: MÜŞTERİ, Türk Telekom ve diğer erişim sağlayıcılarından ve MADDE 4.4'de belirtilen mücbir sebeplerden dolayı yaşan servis kesintilerinden JESTNET'i sorumlu tutamaz. Bu tür sorunlar JESTNET'in kontrolünde olmayan problemlerdir.

5.6: Hizmette bulunan, eklenen, çıkartılan bilgi, belge ve yazılımların kurulumu, lisansların ayarlanması, yazılımların kullanımı ile ilgili çıkacak büyün sorunlar müşterinin sorumluluğunda olup tüm belirtilen bu detaylarda oluşacak sorunlardan MÜŞTERİ, JESTNET'i hiçbir koşulda sorumlu tutamaz.

5.7: Hizmete üçüncü şahıslar tarafından veya müşteri tarafından yayınlanan içerikten yada bilgi ve belgenin şahıslar tarafından zarara uğratılmasından dolayı JESTNET'in aleyhine idari, hukuki veya cezai yollara başvurulması halinde JESTNET'in uğrayacağı tüm zarardan MÜŞTERİ sorumludur. MÜŞTERİ kendisine yapılacak yazılı bildirimden itibaren 5 iş günü içersinde nakden ve bir defada JESTNET'in zararını karşılamak zorundadır.

5.8: MÜŞTERİ'ye ait hizmetin üzerinden web ortamına açılacak sayfalardaki yada uygulamalardaki bilgi ve içerikten JESTNET sorumlu olmayacaktır. Yayınlanan web sayfalarının içeriği yada yazılımlar ile ilgili olarak çıkacak, MÜŞTERİ ve üçüncü şahısların dahil olduğu her tür olumsuzluk ve yasa dışı durum halinde JESTNET'e sorumluluık yüklenemez ve sorumluluğuna gidilmesi halinde JESTNET, alınan hizmeti herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın durduracaktır.


MADDE 6: SÖZLEŞMESİN SÜRESİ

İşbu sözleşme aksi belirlenmediği sürece bir ödeme zamanı kadardır. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmeti ödeme zamanı bitmesi ile herhangi bir neden belirtmeden bırakabilir.


MADDE 7: ÜCRET ve ÖDEME

7.1: MÜŞTERİ'ye verilen teklif sonrası, MÜŞTERİ'nin hizmeti satın almak istemesi ile hizmetin başlaması için ödeme peşin olarak önceden yatırılmış olmalıdır. Hizmetin teslim edildiği gün artık yinelenen ödeme tarihi olup, sonraki ödeme dönemlerinde son ödeme tarihidir.

7.2: JESTNET, hizmet ile ilgili faturayı 15 gün içerisinde www.konyahosting.com internet sitesi üzerinden proforma olarak oluşturmaktadır. Bu fatura geçerli bir fatura olmayıp MÜŞTERİ'nin ödeme yaptığı gün fatura kesilerek adrese gönderilir.

7.3: MÜŞTERİ, son ödemesi geçmiş faturası için e-posta yolu ile 5 gün boyunca 3 defa ihtar edilir. Bunun dışında herhangi başka bir iletişim kanalından MÜŞTERİ'ye edimini yerine getirmesi için ihtarda bulunulmayacak olup 5. Günün sonunda verilen hizmet askıya alınır. Askıya alınan hizmete ait veriler 10 gün boyunca tutularak 10 gün sonra tamamen silinmektedir.

7.4: MÜŞTERİ, ödemesini yapmadığı hizmet nedeni ile askıya alınan veya silinen hizmete ilişkin yaşayacağı veya 3. Kişilere yaşatacağı zarar ve ziyandan hayal edilebilecek hiçbir sebeple JESTNET'i sorumlu tutmayacaktır. Bu konuda yaşanabilecek tüm sorumluluk MÜŞTERİ'ye aittir.


MADDE 8: FESİH

8.1: MÜŞTERİ, yeni ödeme döneminde www.konyahosting.com internet sitesi üzerinden müşteri girişi yaparak aldığı hizmeti iptal edip herhangi bir başka bildirim yapmaksınız sözleşmeyi fesih edebilmektedir. Bunun için hizmetin son ödeme tarihi geçmemiş olması gerekir.

8.2: MÜŞTERİ, sona eren sözleşme, iptal edilen hizmet ile ilgili herhangi bir şekilde bir bedel iadesi talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.3: JESTNET, müşterilerinin yaptığı aktivitelerden diğer müşterilerine hizmet vermesi etkileniyorsa sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilir. Bu durumda JESTNET, MÜŞTERİ'ye ait tüm verilerin alınabilmesi/indirebilmesi için gerekli yardımı yapacağını taahhüt eder.

8.4: JESTNET'in sözleşmeyi fesih etmesi, hizmeti durdurmasında MÜŞTERİ'ye peşin ödemiş olduğu ücretin sadece kalan kısmını iade edecektir. Bu hesap ödemenin gün sayısına bölünmesi, kalan gün sayısı ile çarpılması ile yapılmaktadır.


MADDE 9: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulaması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Konya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


MADDE 10: YÜRÜRLÜK

JESTNET'e ait www.konyahosting.com internet sitesi üzerinden verilen siparişlere ait ödemelerin gerçekleşmesi durumunda MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. JESTNET, söz konusu sözleşmelerin web sitesi üzerinde MÜŞTERİ tarafından okunduuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilmemesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.